cor and play

AVÍS LEGAL

La web de COR & PLAY facilita l'accés a continguts d'Internet al quals l'usuari pot tenir lliure accés. Tot i això, per accedir a alguns serveis que es donen a través de la pàgina web serà necessari que l'usuari proporcioni una seguit de dades personals que permetin la seva identificació. Aquestes dades personals permeten també l'enviament d'informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que COR & PLAY pugui tenir a la seva pàgina web.
Les comunicacions comercials es faran per correu electrònic a l'adreça e-mail facilitada per l'usuari, qui dona el seu consentiment exprés per als esmentats enviaments publicitaris.
L'ususari podrà exercir els drets d'accés y, en el seu cas, rectificació, cancel·lació i oposició en la seu de l'entitat.

COR & PLAY es compromet a complir amb el deure de secret de dites dades, així com a tractar-los amb confidencialitat, asumint les mesures necessàries per evitar llur alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons estableix la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, i en el Real Decreto 994/1999, de 11 de juny.

Tanmateix, COR & PLAY es compromet a la no utilització d'aquestes dades personals diferent de l'objecte del servei que presta mitjançant la seva pàgina web www.corandplay.com, pàgina que ofereix informació sobre productes per a la seva venda directa a través d'Internet.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitut, autenticitat i vigència de les dades facilitades, reservant-se COR & PLAY el dret a excloure dles serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

En qualsevol moment l'usuari podrà sol·licitar l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@corandplay.com